dot
dot
Webbtjänsten Skattekonto:
Ofta ställda frågor

Tekniken

Kan tjänsten användas med alla webbläsare?

Skattekontot kan användas med följande webbläsare och deras versioner:

  • Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyare
  • Opera 9.0 eller nyare
  • Safari 3.1 eller nyare
  • Firefox 2.0 eller nyare

Behöver jag konfigurera min webbläsare på något sätt för att få åtkomst till tjänsten?

Skattekontotjänsten använder kakfiler (eväste, cookies), JavaScript samt stark kryptering av datakommunikationen (SSL 128-bit). På grund av tjänstens funktioner måste dessa egenskaper vara aktiverade.

Kontrollera egenskaperna i din webbläsare så här:

Internet Explorer 6.0
Opera 9.0
Firefox 2.0 eller nyare

Internet Explorer 6.0

o    JavaScript-stöd
Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Säkerhet Suojaus, Security) -> Internet (Internet, Internet zone) -> klicka på Anpassad nivå (Mukautettu taso, Custom level). Kontrollera att det följande värdet är aktivt Skript (Komentosarjat, Scripting) -> Active scripting (Aktiiviset komentosarjat, Active scripting) -> Aktivera (Ota käyttöön, Enable).

o    Poppuppfönstren (Ponnahdusikkunat, Pop-up windows)
Kontrollera att Pop-up blocker inte blockerar anvisningsfönstret i Skattekort på nätet eller andra länkar. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Sekretess (Tietosuoja, Privacy) -> Pop-up blocker -> klicka på Settings -> kontrollera att webbadressen för Skattekort på nätet finns i listan för tillåtna webbsidor (Allowed sites). Pop-up blocker är en egenskap som installeras i samband med SP2 för Windows XP.

o    Kakfiler (Evästeet, Cookies)
Kontrollera att webbläsaren tillåter kakfiler. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Sekretess (Tietosuoja, Privacy) -> klicka på Avancerat (Lisäasetukset, Advanced) och kontrollera att kakfilerna (Cookies) är tillåtna.

o    SSL-skydd (SSL-suojaus)
Kontrollera att webbläsaren stödjer 128-bitars kryptering. Kontrollera genom att välja Hjälp (Ohje, help)/Om Internet Explorer (Tietoja Internet Explorerista, About Internet Explorer) -> Kryptering (Salakirjoituksen taso, Cipher Strength) att det står 128-bitar där. Kontrollera också att punkterna ”Använd SSL 2.0” (Käytä SSL 2.0 suojausta, use SSL 2.0) och ”Använd SSL 3.0” (Käytä SSL 3.0. suojausta, Use SSL 3.0) har markerats under Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet-alternativ (Internet asetukset, Internet Options)/Avancerat (Lisäasetukset, Advanced).


(Tillbaka)

Firefox 2.0 eller nyare

o    JavaScript-stöd
Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och på fliken Innehåll (Sisältö, Content). Kontrollera att "Aktivera JavaScript" (Salli JavaScript, Enable JavaScript) har markerats.

o    Poppuppfönstren (Ponnahdusikkunat, Pop-up windows)
Kontrollera att Pop-up blocker inte blockerar anvisningsfönstret eller andra länkar i Skattekontot. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options)/Innehåll (Sisältö, Web content). Kontrollera att "Blockera Popup-fönster" (Estä ponnahdusikkunat, Block Popup Windows" har markerats, klicka på Undantag (Poikkeukset, Exceptions) och kontrollera att webbadressen till Skattekort på nätet finns på listan.

o    Kakfiler (Evästeet, Cookies)
Kontrollera att webbläsaren tillåter kakfiler. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options)/Sekretess (Tietosuoja, Privacy). Kontrollera att "Tillåt att webbplatser lagrar kakor" (Sivustot voivat asettaa evästeitä, Allow sites to set cookies) har aktiverats.

o    SSL-skydd (SSL-suojaus)
Kontrollera att värdena Använd SSL 2.0 (Käytä SSL 2.0 -turvakäytäntöä, Use SSL 2.0) och Använd SSL 3.0 (Käytä SSL 3.0 -turvakäytäntöä, Use SSL 3.0) i menyn Säkerhet (Salaus, Security) på fliken Avancerat (Turvallisuus, Security) under Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) har markerats.

(Tillbaka)

(Tillbaka)

Opera 9.0

o    JavaScript-stöd
Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Multimedia i den vänstra menyn. Kontrollera att ”Aktivera JavaScript” (JavaScript käytössä, Enable JavaScript) har markerats.

o    Poppuppfönstren (Ponnahdusikkunat, Pop-up windows).
Kontrollera att Pop-up blocker inte blockerar anvisningsfönstret eller andra länkar i Skattekontot. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Fönster (Ikkunat, Windows) i den vänstra kanten. Kontrollera att ”Öppna alla poppuppfönster” (Avaa kaikki ponnahdusikkunat, Open all pop-ups” har markerats.

o    Kakfiler (Evästeet, Cookies)
Kontrollera att webbläsaren tillåter kakfiler. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Säkerhet (Yksityisyys, Privacy) i den vänstra menyn. Kontrollera att kakfilerna är tillåtna och att alternativet "Ta emot samtliga kakor" (Hyväksy kaikki evästeet, Accept all cookies) har markerats också under punkterna "Vanliga kakor" (Tavalliset evästeet, Normal cookies) och "Tredjepartskakor" (3. osapuolen evästeet, Third party cookies).

o    SSL-skydd
Kontrollera att webbläsaren stödjer 128-bitars kryptering. Kontrollera genom att välja Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options) och Sekretess (Tietoturva, Security) i den vänstra menyn. Klicka på knappen Säkerhetsprotokoll (Salausprotokollat, Security protocols) och kontrollera att punkterna "Aktivera SSL 2" (SSL 2 käytössä, Enable SSL 2) och Aktivera SSL 3 (SSL 3 käytössä, Enable SSL 3) har markerats. Kontrollera att också alla 128-bitars värden har markerats i listan för "Välj chiffer att aktivera" (Käytettävät kryptaukset, Select ciphers to enable).

(Tillbaka)


Måste jag ha bredband för att kunna använda Skattekontot?
Tjänsten fungerar huvudsakligen utan större dröjsmål med hastigheten på 0,5 megabitar (512 kb/s). Om du tycker att tjänsten fungerar särskilt långsamt, kontakta nättjänstens kundsupport (020 697 055).

Vågar jag använda Skattekontot på andra än hem- eller företagsdatorn?
Om du använder Skattekontot på en gemensam dator, t.ex. på biblioteket, är det ytterst viktigt att ta bort uppgifterna som sparades i webbläsarens kakfiler, cacheminnet och historiken.

Gör så här när du stänger en gemensam dator:

Internet Explorer 6.0 eller nyare
Firefox 2.0 eller nyare
Opera 9.0 eller nyare

Internet Explorer 6.0

o    Töm kakfilerna
Välj Verktyg (Työkalut, Tools)/Internet-alternativ (Internet-asetukset, Internet options), på fliken Allmänt under Cookies (Evästeet, Cookies) klicka på knappen Ta bort Cookies (Poista evästeet, Delete Cookies) och klicka på OK.

o    Töm cacheminnet
På fliken Allmänt (Yleiset, General) i punkt Tillfälliga Internet-filer (Väliaikaiset Internet-tiedostot, Temporary Internet files) klicka på Ta bort filer (Poista tiedostot, Delete files). Kryssmarkera punkten Ta bort allt offlineinnehåll (Poista kaikki offline-sisältö, Delete all Offline Content) och klicka på OK.

o    Töm historiken
På fliken Allmänt (Yleiset, General) i punkt Tidigare (Sivuhistoria, History) klicka på knappen Rensa Tidigare (Tyhjennä, Clear history) och klicka på OK. Stäng Internet-alternativ (Internet asetukset, Internet Options) med knappen OK.

(Tillbaka)

Firefox 2.0 eller nyare

o    Töm kakfiler, cacheminnet och historiken
Välj Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Options). Klicka på ikonen Säkerhet (Tietosuoja, Privacy) i den vänstra kanten (låset). Markera punkten som tömmer de valda uppgifterna alltid då du stänger Firefox och tryck på inställningsknappen. Välj alla alternativen och tryck på Ok. Tryck på Ok på nytt.

Opera 9.0

o    Töm kakfilerna
Välj Verktyg (Työkalut, Tools)/Inställningar (Asetukset, Preferences). Klicka på ikonen Sekretess (Yksityisyys, Privacy) i den vänstra kanten. Klicka på Hantera kakor (Säädä evästeitä, Manage cookies), välj Skattekort på nätet på listan och klicka på Ta bort (Poista, Delete). Stäng Serverhanteraren (Palvelinhallinta, Server Manager) med Stäng (Sulje, Close).

o    Töm cacheminnet
Klicka på Historik och cache (Sivuhistoria ja välimuisti, History and cache) i den vänstra kanten under Inställningar (Asetukset, Preferences). Klicka på Töm nu (Tyhjennä nyt, Empty now) för att tömma cachen.

o    Töm historiken
Klicka på Historik och cache (Sivuhistoria ja välimuisti, History and cache) i den vänstra kanten under Inställningar (Asetukset, Preferences). Klicka på Töm (Tyhjennä, Clear) såväl i punkt Inmatade adresser (Näppäillyt osoitteet, Typed in addresses) som Besökta adresser (Käydyt osoitteet, Visited addresses). Stäng Inställningar (Asetukset, Preferences) med knappen OK.

(Tillbaka)

© Verohallinto 28.12.2009